15 Haziran 2024, Cumartesi
Hasar Prosedürü
Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gereklidir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Hasar dosyalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgelerin ekspere ulaştırması gereklidir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Eksper raporu ve diğer tüm evraklar şirketimiz dosya kontrolcüleri tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrak ve bilgileri sigortalıdan/acenteden isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar. Eksper tayin edilmesine gerek görülmediği durumlarda ise, sigortalıya hasar dosyasının sonuçlanması için gerekli belgeler bildirilir. 

Aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir;
 • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gereklidir. Sigortacı, hasarın azaltılmasına yönelik yapılan makul ölçüdeki masrafları karşılar.
 • Hasarın gerçekleşmesinden üçüncü kişilerin sorumluluğu varsa ödenecek tazminatın rücu edilebilmesi için sigortalı gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.
 • Müşterinin, aynı riziko için farklı sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
  Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler:
  1. Poliçe numarası
  2. Sigortalı isim ve/veya ünvanı
  3. Zarar gören 3.şahıs ise malik bilgileri
  4. Hasar tarihi
  5. Hasar yeri
  6. Hasar nedeni
  7. Tahmini hasar bedeli
  8. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.

  NOT: Araç hasarlarında, ekspertiz yapılacak adresin aracın onarımının yapılacağı yetkili servis ya da tamirhane olması zorunludur.
 


PENCEREYİ KAPAT