15 June 2024, Saturday

Nakliyat Sigortaları Hasar Evrak Listesi
There are no translations available.

Tam Ziya Klozu ile teminat verilen emtia hasarlarında:

 • Taşınan emtiaya ilişkin fatura
 • Taşıma belgesi
 • Emtianın tam zıya hasara uğradığını tevsik eden resmi makamlarca düzenlenen tutanak/zabıt
 • Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi ve sürücü belgesi
 • Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
 • Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
 • Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  Not: Sevkiyat güzergâhının yurt içi/yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Dar teminat verilen emtia hasarlarında:
 
 • Taşınan emtiaya ilişkin fatura
 • Taşıma belgesi
 • Resmi makamlarca düzenlenen kaza zaptı/tutanak
 • Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi
 • Karayolu taşımalarında mevcut ise nakliye sözleşmesi
 • Hasarlı emtianın onarımına ilişkin fatura teklif vb.
 • Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerve zabtı
 • Malı teslim alan ve eden yetkililerce düzenlenen tutanak
 • Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
 • Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  Not: Sevkiyat güzergâhının yurt içi/ yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Geniş teminat verilen emtia hasarlarında:

 • Taşınan emtiaya ilişkin fatura
 • Taşıma belgesi
 • Resmi makamlarca düzenlenen kaza zaptı/tutanak
 • Karayolu taşımalarında aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi
 • Mevcut ise nakliye sözleşmesi
 • Malı teslim alan ve eden yetkililerce düzenlenen tutanak
 • Hasarlı emtianın onarımına ilişkin fatura, teklif vb.
 • Navlun faturası
 • Yurt dışı hasarları hasarlarında gümrük giriş-çıkış belgeleri ve gümrük rezerv zabtı
 • Taşıyıcının kusurundan meydana gelen hadiselerde taşıyıcıya yazılan protesto mektubu
 • Mevcut ise taşıyıcı sorumluluk poliçe kopyası
 •  Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

  Not: Sevkiyat güzergâhının yurt içi/ yurt dışı olmasına, nakil vasıtasına, hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir. Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.
 


PENCEREYİ KAPAT